+45 4114 0059 Mail@MoreAu2mation.dk

Projekter – Konverteringer

| Vi er eksperter i |

Projekter/konverteringer

I MoreAu2mation er vi eksperter i projekter og konverteringer, som er et resultat af Product Life Cycle.
Vi har projekter med mange store og små kunder for at omdanne deres gamle udstyr til nyt og tidssvarende.

Product Life Cycle.

Product Life Cycle er et vilkår som mange af vores kunder må forholde sig til.

Hvad betyder Product Life Cycle?

Et produkts livscyklus er den tid et produkt går fra at blive introduceret på markedet, indtil det er taget af hylderne.

Der er fire faser i et produkts livscyklus – introduktion, vækst, modning og nedgang.

Begrebet produktlivscyklus hjælper med virksomhedernes beslutningstagning; fra prisfastsættelse til længerevarende strategi eller omkostningsbesparelser.

Nyere, mere succesfulde produkter skubber ældre ud af markedet.

Vores kunder har oftest; SLC505 og Panel View ver.5 . Men disse er i tilbagegangsfasen og udgår.
Derfor er jeres produktion usikker ved nedbrud. I kan ganske enkelt risikere at der ikke kan skaffes nye dele.
Ydermere bliver prisen på komponenter ofte sat op af producenten jo tættere vi kommer på udfasningen.

I kan se jeres udstyrs levetid her: https://ab.rockwellautomation.com/en-gb/support/product/product-compatibility-migration/product-lifecycle-status.html

Der er flere måder at løse udfordringen på.
Den mest tidseffektive, økonomiske og holdbare måde er at konvertere gamle PLC´er til nye, og dermed skabe en ny livscyklus for jeres maskine.

Derefter trænes jeres operatører/teknikere I at bruge det nye program, så I kan supportere jer selv I hverdagen.

Projekter:

I takt med at markedet vokser og behovet stiger, er det for mange produktioner blevet tid til at skifte gammelt hardware ud med nyt og tidssvarende.
Hos MoreAu2mation er vi meget erfarne med store som små projekter, hvor gammelt udstyr bliver konverteret til nyt.
Dette betyder ikke kun en hurtig og effektiv arbejdsproces, mens også en kostbillig måde at sikre udstyr/anlæg på.

Se en case

| case |

SK forsyning

 • SK Forsyning blev dannet i 2008
 • SK Forsyning A/S: koncernens moderselskab
 • SK Varme A/S: producerer og leverer miljøvenlig varme til kunder i Slagelse og Korsør.
 • Har større og mindre varme centraler spredt ud over Slagelse og Korsør kommune
 • Norbrink – 6 kedler
 • Gasværksvej – 2 kedler

Efter gennemgang af deres eksisterende anlæg, udarbejde MoreAu2mation en løsningsmodel og tilbud til SK Forsyning, baseret på både de aktuelle behov, såvel som de fremtidige. Selve processen var berammet til 14 dage, med konvertering, implementering og træning.

Udfordring:

Hos SK Forsyning ønskede man at sikre deres anlæg mod nedbrud der kunne sætte borgere uden forsyning. Anlæggets udstyr var i tilbagegangsfasen af Product Life cycle.

Løsning:

For at sikre anlæggets ydeevne, opdelte vi konverteringen i 2 faser.

 • Første fase var at skift SLC’en ud med en CompactLogix CPU og beholde de gamle SLC IO moduler. Der blev yderligt brugt 1746-AENTR-modul til at kommunikerer med de gamle SLC IO.
 • Anden fase bliver at udskifte de gamle IO moduler, med nye CompactLogix moduler, ved hjælp af 1492 fortrådningssystem.

Forventede Levetid på CompactLogix platformen er ca. 30 år.

Fordele:

 • Dette sikrer varelager.
 • Let tilgang til reservedele.
 • Minimal risiko for nedetid.
 • IT-Sikkerhed på CompactLogix. Cyberangreb
 • Alt program dokumentation ligger i controlleren.

Efter endt projekt/konvertering.

Best Practice til at blive selvkørende.

 • Full Circle kursus – Træning af rutinerede medarbejdere.
 • Grundlæggende Studio5000 træning
 • Testkasse til eget brug
 • Fjernsupport/hotline

For mere information kontakt os på tlf: +45 4114 0059 eller på Mail@moreau2mation.dk  for en uforpligtende samtal

Se vores kurser her