+45 4114 0059 Mail@MoreAu2mation.dk

Full Circle PLC kurser

| En langtidsholdbar løsning. |

At sende en ansat på kursus er en investering, én der skal holde længe og være dét værd.

Vores mål i MoreAu2mation er at gøre jeres medarbejdere så selvkørende som muligt.

Mange sender deres ansatte på et kursus, der typisk varer 3-5 dage, og derefter forventes det at de ansatte kan det, de har lært på kurset.
Det er vores erfaring at der går mellem 3-12 måneder efter kurset, før medarbejderne står over et problem, hvor de skal bruge deres viden fra træningen – og så har de glemt, hvordan de selv kan løse det.

Derfor laver MoreAu2mation ikke kun et enkeltstående kursus.
Vi har sammensat en træningsmodel, Full Circle, der sikrer jeres ansatte størst muligt udbytte af et kursus, hvor en konvertering, nyt anlæg eller opgradering af medarbejdere og træning går hånd i hånd.
Med andre ord kan ingen af delene i kurset stå alene, og løsningen tilbydes som et sammenhængende produkt.

Kurset er relevant for følgende:

Konverteringer – fra gammel platform til ny.
– Serviceteknikere

Skift fra anden leverandør til Rockwell Automation (RA)
– PLC-programmør/Softwaredesigner

Opgradering af medarbejdere:
– Teknikere/smede

Viden tabes, når den ikke bruges!
Vi omdanner træning til færdigheder

Screening

Kursus

Træningskasse

Fjernsupport

Opfølgende træning

| PLC Kurser |

Screening

Når kurset begynder, vil de tilmeldte undervejs blive screenet. Dette er for at kunne differential undervise den enkelte og sørge for, at kursisterne hver især kan følge med på det niveau, de er på. Nogle er meget erfarne og dygtige og kan derfor udfordres mere, hvor andre mangler basisviden. Dette tilgodeses under kurset og meldes ind til leder.

| PLC Kurser |

Kursus

Afhængig af hvilken konvertering og hvilket program, der er blevet konfigureret, tager et kursus mellem 3-5 dage fra kl. 09.00 til senest 16.00. Under kurset vil kursisterne få udleveret undervisningsmateriale samt træningsopgaver.

| PLC Kurser |

Træningskasse

De ansatte skal kunne træne uden risiko for at ødelægge noget. Det er en investering i maskinens nedetid, og her kommer vores træningskasse ind.
Under selve træningen bliver kursisterne/maskinoperatørerne/teknikerne/leder undervist på specialfremstillede træningskasser, der svarer til den konvertering, som er blevet foretaget på jeres anlæg. Forskellen er, at man under træningen kan øve sig og lave alle fejl på træningskassen, uden at det betyder noget for det rigtige anlæg.

| PLC Kurser |

Fjernsupport:

Når kurset er slut, beholder I en træningskasse selv. Den er nu jeres og skal bruges til at træne færdighederne hos operatørerne. Det bliver jeres hjørnesten i optimeringen, at kursisterne får mulighed for at fortsætte med at øve sig i det lærte program uden risiko for at lave fejl i produktionen.
Uden kontinuerlig træning = ingen færdigheder.
Kursisterne vil få udleveret øvelser, de skal lave på egen hånd som opfølgende træning. Sæt gerne en fast dag af, hvor jeres ansatte, der har deltaget i kurset, kan øve sig. Undervejs kan kursisterne kontakte MoreAu2mation, hvis de møder problemer, de ikke kan løse. Igen: Målet er at dygtiggøre jeres eget personale, så I bliver selvkørende.

| PLC Kurser |

Opfølgende træning

6-12 måneder efter endt PLC kursus afholdes endnu en fælles kursusdag med underviser fra MoreAu2mation. Denne dag bruges til at gennemgå de spørgsmål og eventuelle udfordringer, der har været undervejs. Med andre ord kommer vi børnesygdommene til livs på denne kursusgang.
Hvem møder du som underviser?
Morten von Benzon har arbejdet i mere end 25 år med Rockwell og undervisning i dette. Morten bliver jeres faste underviser- og sparringspartner under og efter kurset.
Vi glæder os til at møde jer på et vores kurser!

Kontakt os på mail@moreau2mation.dk  eller +45 4114 0059 for en uforpligtende samtale.

| Referencer |

Vores kunder siger

Fremragende kursus!!
Stor cadeau til dig for et højt fagligt niveau og ikke mindst engagement.
Håber vi kan få flere af disse kurser i fremtiden!

– Casper, Motion-kursist

Da Morten har været her i mange år, hvor vi har nydt godt af Morten som en rigtig god kollega med en stor viden om forretningen, er det ærgerligt for både os i Rockwell Nordics, samt for mange af vores kunder og ikke mindst kursister, der også kommer til at savne Morten

– Tidligere kollega, Rockwell Automation

Hej Morten! Tak for et super kursus! Altid godt med en god lærer, der er frisk på lidt humor, samtidig med et højt fagligt udbytte!

– Peter, Motion-kursist

Talte med kunden om træningen, han sagde at hans folk er super-glade for din undervisning.
Tak for hjælpen!

– Søren Mølbæk Jensen, Business Advisor in lloT and Industrial Automation, Rockwell Automation